Fokus på

Ro, tid, respekt, omsorg og nærvær

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp
Ifølge §160 i Sundhedsloven yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp.

Sundhedsministeriets satser pr. 1. januar 2021:

Børn under 18 år                            kr. 9.750
Personer på 18 år og derover     kr. 11.650

Formuegrænser gældende for voksne:

Personer u/ægtefælle eller børn under 18 år   31.200-     kr. 19.550
Personer m/ægtefælle eller børn under 18 år  50.600-     kr. 38.950
 

Alle der er født før 1. april 1957 kan få kr. 1.050,00 uanset formue.

Vi har ansøgningsskemaer og hjælper med at søge begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark.
Udover den offentlige sygesikring kan der være forskellige andre steder, der kan søges om begravelseshjælp, der i blandt Sygesikring Danmark, ligesom nogle få fagforeninger har et beløb til efterladte.