Fokus på

Ro, tid, respekt, omsorg og nærvær

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp
Ifølge §160 i Sundhedsloven yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp.

Sundhedsministeriets satser pr. 1. januar 2020:

Børn under 18 år                            kr. 9.550
Personer på 18 år og derover   kr. 11.400

Formuegrænser gældende for voksne:

Personer u/ægtefælle eller børn under 18 år        kr. 19.150
Personer m/ægtefælle eller børn under 18 år       kr. 38.200
 

Alle der er født før 1. april 1957 kan få kr. 1.050,00 uanset formue.

Vi har ansøgningsskemaer og hjælper med at søge begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark.
Udover den offentlige sygesikring kan der være forskellige andre steder, der kan søges om begravelseshjælp, der i blandt Sygesikring Danmark, ligesom nogle få fagforeninger har et beløb til efterladte.