Begravelseshjælp

Fokus på

Ro, tid, respekt, omsorg og nærvær

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp
Ifølge §160 i Sundhedsloven yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp.

Sundhedsministeriets satser pr. 1. januar 2018:

Børn under 18 år                           kr. 9.200,00
Personer på 18 år og derover    kr. 11.000,00

Formuegrænser gældende for voksne:

Personer u/ægtefælle eller børn under 18 år        kr. 18.400,00
Personer m/ægtefælle eller børn under 18 år       kr. 36.700,00
 

Alle der er født før 1. april 1957 kan få kr. 1.050,00 uanset formue.

Jeg har ansøgningsskemaer og hjælper med at søge, uanset om det er Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, eller en hel anden.
Udover den offentlige sygesikring kan der være andre forskellige steder der kan søges om begravelseshjælp, der i blandt Sygesikring Danmark, ligesom nogle få fagforeninger har et beløb til efterladte.